pomoc społecznapomoc społeczna

Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Jeśli jednak po opuszczeniu zakładu karnego znajdziesz się w trudnej sytuacji (nie jest łatwo po opuszczeniu zakładu karnego znaleźć pracę z dnia na dzień, a być może nie masz nikogo, kto w pierwszych dniach Twojej wolności będzie mógł Cię wesprzeć) możesz udać się po pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej (w skrócie: OPS).

Musisz jednak wiedzieć, że nie będziesz tam potraktowany w sposób "szczególny" - sam fakt, że opuściłeś zakład karny nie uprawnia Cię do otrzymania jakiegoś specjalnego zasiłku.

Gdzie udać się po pomoc?

Generalnie po pomoc udajesz się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu Twojego zamieszkania. Jeśli jesteś osobą bezdomną - w miejscu ostatniego zameldowania na pobyt stały. Uwaga - w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą lub jeśli znalazłeś się w nagłej potrzebie, możesz wystąpić o tę pomoc w miejscu, w którym aktualnie przebywasz.